แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T05:40:09Z
dc.date.available2015-11-14T05:40:09Z
dc.date.issued2550-02-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/292
dc.description.abstractนิทานอินเดีย มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งได้ถามบิดาว่าอะไรหนุนอยู่ใต้โลก และบิดาก็ตอบว่า ใต้โลกมีเต่ายักษ์หนุนอยู่ เด็กจึงถามบิดาต่อว่า แล้วเต่ายักษ์ยืนอยู่บนอะไร พ่อชะงักนิดหนึ่งแล้วตอบว่า ใต้เต่าก็มีเต่าอีกตัวหนึ่ง แต่เด็กก็ยังไม่ลดละจึงถามต่ออีกว่า แล้วอะไรหนุนเต่าตัวนั้น คราวนี้พ่อรู้สึกจนมุม จึงรีบบอกอย่างตัดบทว่า ใต้เต่าก็มีเต่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด โลกปัจจุบันไม่เพียงแต่ พ่อ แม่ เท่านั้นที่ต้องเตรียมตัวตอบคำถาม "ยากๆ " เหล่านี้ แม้แต่ครู อาจารย์ก็ต้องอธิยายที่มา ที่ไป กำเนิดของโลก จุดจบของโลก และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิวัฒนาการของโลก ให้ลูกและนักเรียนเข้าใจ เพราะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ การเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาของโลก ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลระยะไกล เด็กและนักเรียนมักใคร่จะรู้ จะเรียน และจะถามทุกครั้งไปth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1455
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/388
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/387
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/386
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/385
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/384
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/383
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/382
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/381
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/380
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/379
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/378
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/377
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/376
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/375
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/374
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/373
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/372
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/371
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/370
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/369
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/368
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/367
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/366
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/365
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 146 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย