แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2015-11-12T13:34:54Z
dc.date.available2015-11-12T13:34:54Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.isbn978-616-362-024-8
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/isbn-9786163620248
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/290
dc.description.abstractข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 ให้ความสำคัญกับภารกิจคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยภารกิจทางคณิตศาสตร์ที่มีความยากง่ายระดับต่างกันและต้องการคำตอบหลายรูปแบบ การเลือกตอบอย่างตรงไปตรงมา การสร้างคำตอบโดยใช้เนื้อหาสาระจากโจทย์ การแสดงวิธีคำนวณ หรือให้คำอธิบายเพื่อสนับสนุดผลการคำนวณ เอกสารนี้จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวัดผลและประเมินผลความรู้และทักษะของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectข้อสอบคณิตศาสตร์th_TH
dc.subjectPISA 2012th_TH
dc.titleตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012th_TH
dc.typeข้อสอบth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย