แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสุนีย์ คล้ายนิล
dc.contributor.authorปรีชาญ เดชศรี
dc.contributor.authorอัมพลิกา ประโมจนีย์
dc.date.accessioned2015-11-12T13:23:56Z
dc.date.available2015-11-12T13:23:56Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.isbn9789749955710
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/isbn-9789749955710
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/283
dc.description.abstractการพัฒนาวิชาชีพครู เป้าหมายสูงสุดคือการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน เอกสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติในการวัดและประเมินผล เพื่อให้ครูสามารถตอบสนองการเรียนสอนระบบใหม่ที่เน้นความสำคัญของผู้เรียน เอกสารนี้เขียนมาจากการวิจัยของคณะทำงาน รวมกับการค้นคว้าเอกสารการวิจัยจากแหล่งต่างๆth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectวิจัยทางการศึกษาth_TH
dc.titleการวัดผลและประเมินผลเพื่อคุณภาพการเรียนรู้และตัวอย่างข้อสอบจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)th_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย