บทความที่เคยเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายการนำเข้าล่าสุด

 • ฟิสิกส์มหัศจรรย์ เรื่อง เตียงตะปู 

  สมนึก บุญพาไสว (2550)
  เตียงตะปูใช้สำหรับการสาธิตที่เหมือนการแสดงมายากล แต่ในความเป็นจริงใช้แสดงเรื่องการกระจายของแรงและความดัน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์สาขากลศาสตร์ โดยจะแสดงการคำนวณระยะห่างระหว่างตะปูที่ใช้ในการรองรับร่างกายเพื ...
 • CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

  สมนึก บุญพาไสว (2555)
  เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่ CAD/CAM/CAE/และ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นกระบวนการผลิตที่มีความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ ...
 • นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 

  สมนึก บุญพาไสว (2555)
  มนุษย์เราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย CPU ที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ แต่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรมอย่างมากมาย นักวิทยาศาสตร์เริ่ ...
 • ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์ 

  สมนึก บุญพาไสว (2549)
  ตัวรับรู้และทรานสดิวเซอร์มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบเครื่องมือวัด ตัวรับรู้เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภายและแปลงผันการเปลี่ยนแปลงปริมาณนั้นเป็นปริมาณที่สามารถวัดหรือบันทึกได้ ...
 • เซลล์เชื้อเพลิง 

  สมนึก บุญพาไสว (2548)
  เซลล์เชื้อเพลิงไม่ใช่แหล่งพลังงานชนิดใหม่ แต่เป็นวิธีใหม่ของการใช้พลังงานที่มีอยู่ เซลล์เชื้อเพลิงคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงผันพลังงานเคมีของเชื้อเพลิง (ไฮโดรเจนหรือ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเข้มข้น) และออกซิเจน เป็นพลังงานไฟฟ้า ...
 • เครื่องยนต์สเตอร์ลิง 

  สมนึก บุญพาไสว (2549)
  เครื่องยนต์สเตอร์ลิง (เครื่องยนต์สำหรับอนาคต) เป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อนจากภายนอก และใช้ก๊าซเป็นสารทำงาน เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดเบาและตามบ้านเรือน เครื่องยนต์สเตอร์ลิงรุ่นแรก ...
 • ความรู้เบื้องต้น เรื่องการวัดและเครื่องมือวัด 

  สมนึก บุญพาไสว (2555)
  การวัดเป็นการแยกสัญญาณจากระบบหรือกระบวนการ สัญญาณที่แยกได้แทนพารามิเตอร์หรือตัวแปรสมรรถนะของระบบ ความสามารถในการควบคุมระบบจะดีขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การวัด จุดประสงค์ของการวัดในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ...
 • ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 

  ปานทอง กุลนาถศิริ (2543)
  เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า "จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร" กุณแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ "นักเรียนต้องฝึกฝนทำคณิตศาสตร์เป็นประจำ" ฟังดูแล้วไม่แปลกอะไรเลย ...