บทความที่เคยตีพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสาร

รายการนำเข้าล่าสุด

 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2561-01-02)
  สวัสดีคุณผู้อ่านที่รัก ณ วันที่ต่ายเขียนต้นฉบับนี้ ต่ายเชื่อว่าคุณอาจกำลังมีความสุขกับอากาศเย็นของเมืองไทย เพราะที่ผ่านมาอากาศร้อนมาตลอด ต่ายเชื่อว่า คุณจะสังเกตเห็นเช่นเดียวกับต่าย คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีแนว ...
 • เว็บช่วยสอน 

  สุประดิษฐ์ รุ่งศรี (2561-01-02)
  Open Educational Resources คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้แบบเปิดหลากหลายประเภท โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 65 หน่วยงาน ...
 • มลภาวะของอากาศในเมืองใหญ่ 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2561-01-02)
  รายงานขององค์การสหประชาชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ในปีนี้ประชากรโลกประมาณ 3,900 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในเมือง และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2593 คนนอกเมืองจะหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น จนทำให้โลกมี 28 มหานคร ที่มีผู้คนอาศัยมากกว่า ...
 • การใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตอนที่ 2 

  สุธิดา การีมี (2561-01-02)
  ในตอนที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นการฝึกปฏิบัติ โดยจะดำเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงสังเคราะห์
 • "แบตเตอรี่จากพืช ผัก ผลไม้" สื่อการสอนอย่างง่าย ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง 

  สุวัฒน์ วงษ์จำปา (2561-01-02)
  รอบตัวเรามีวัสดุมากมายที่เราอาจคิดไม่ถึงว่าสามารถนำมาประดิษฐ์แบตเตอรี่ได้ แม้จะไม่สามารถเป็นวัสดุทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในสภาวะที่จำเป็นได้
 • สนุกคิด สนุกสร้าง การดัดแปลงกิจกรรม "การทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า" 

  นพรัตน์ ศรีเจริญ (2561-01-02)
  การจัดกิจกรรมปฏิบัติการให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ได้มีโอกาสทำการทดลอง หรือเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวได้อย่างสนุกสนาน และอย่างหลากหลาย กิจกรรมการทำให้ลูกโป่งพองโดยไม่ต้องเป่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ...
 • เรียนรู้วิทย์ที่หุบเขาทาคาชิโฮ 

  วรพรรณ ทิณพงษ์ (2560-01-02)
  บทความนี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยวเพียงแค่ช่องเขาทาคาชิโฮแห่งเดียว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งธรณีวิทยา ชีววิทยาของทั้งพืชและสัตว์ แม้จะเป็นความรู้เบื้องต้นแ ...
 • ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างเคมีของสาร 

  ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-01-02)
  ในการเรียนวิชาเคมี บางบทเรียนจะอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสำหรับนักเรียนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและมองเห็นภาพตำแหน่งของอะตอม และมุมระหว่างพันธะ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ...
 • วีดิทัศน์ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์ 

  อุษณีย์ วงศ์อามาตย์ (2560-01-02)
  ปัจจุบันครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่วนมากไม่ได้จบวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ทำให้ขาดความมั่นใจในการสอนและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ชุด ...
 • แฟร็กทัลกับระบบพลวัต : กรุงเทพฯ จมน้ำเพราะงูเขียวตัวเดียว 

  สมพร สูตินันท์โอภาส (2560-01-02)
  ในบทความนี้ผู้เขียนได้อธิบายความหมายของ ระบบพลวัต และแฟร็กทัลคืออะไร และประโยชน์ของแฟร็กทัล และที่มาของคำว่า "กรุงเทพฯ จมน้ำเพราะงูเขียวตัวเดียว"
 • ลูกเต๋าชวนคิด 

  นันทฉัตร วงษ์ปัญญา; ศราวุฒิ รัตนประยูร; กนกนันทน์ ไสไทย (2560-01-02)
  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 สสวท. ได้จัดกิจกรรมเรื่อง "ลูกเต๋าชวนคิด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบ ...
 • 4 ธาตุใหม่เติมเต็มตารางธาตุในคาบ 7 

  ปุณิกา พระพุทธคุณ (2560-01-02)
  ตารางธาตุ เป็นตารางแสดงรายชื่อธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับการค้นพบธาตุใหม่ จำนวน 4 ธาตุ และเป็นการเติมเต็มธาตุในคาบที่ 7 ของตารางธาตุ
 • เรียนวิทย์กับภาพถ่ายดิจิทัล 

  เปียทิพย์ พัวพันธ์; ศิลปเวท คนธิดามี (2561-01-02)
  ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผู้เขียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เรียนวิทย์จากภาพถ่ายดิจิทัล" ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้ ทำให้เกิดแนวคิดในการน ...
 • Quiz 

  ต่าย แสนซน (2560-11-12)
  ฉบับนี้ต่ายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสารกันบูดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปนานาชนิด จากทีมนักวิิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา
 • เว็บช่วยสอน 

  เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2560-11-12)
  เว็บช่วยสอนขอแนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เรื่องแร่และเหมืองแร่ เรื่องทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และเรื่องการจักการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 • นักวิทยาศาสตร์สตรีชาวอิตาเลียนในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 

  สุทัศน์ ยกส้าน (2560-11-12)
  ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ใคร ๆ ก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์ เช่น Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผู้ชาย แต่แทบไม่มีใครรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของสตรีในยุคนั้นเลย
 • กิจกรรมสะเต็มศึกษา "กระเป๋ารีไซเคิลจากถุงนม" 

  อภิสิทธิ์ ธงไชย; ศศิเทพ ปิติพรเทพิน; นิชาภา ป้องปาน; ณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร (2560-11-12)
  กิจกรรมสะเต็มศึกษา "กระเป๋ารีไซเคิลจากถุงนม" : แนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และประกอบอาชีพ
 • นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด์ 

  พงศธร มหาวิจิตร (2560-11-12)
  ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาผู้คนทั่วโลกกำลังพูดถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศฟินแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยได้เสนอความคิดใหม่ทางการศึกษาที่เรียกว่า Phenomenon-based ...
 • วันดินโลก (world soil Day) 

  ลลิดา อ่ำบัว (2560-11-12)
  โครงการ GLOBE สสวท. จัดประกวดผลงานโปสการ์ดวันดินโลก ที่ได้ถ่ายทอดสิ่งทีาต้องการทำเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปใช้ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาดินในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • กิจกรรมมือกลหลอดดูดน้ำ 

  ชวัตร แสงเพชรอ่อน; กฤษชนก อู่วิเชียร (2560-11-12)
  การประดิษฐ์ของเล่นจากของเหลือใช้ เป็นการประดิษฐ์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อต่อของมือในการหยิบจับสิ่งของ และการใช้เชือกในการดึงให้ขยับ คล้ายกับการทำงานของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของมือ

... แสดงรายการทั้งหมด