• นิตยสาร สสวท. ปีที่ 41 ฉบับที่ 183 กรกฎาคม – สิงหาคม 2556 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556-08-01)
   เป็นที่ทราบกันดีว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี คือ ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้โลกแห่งวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมงานจะได้ทำกิจกรรม และสนุกสนานกับเกมอันหลากหลาย ที่หมุนเวียนสับเปลี่ยน โดยแฝงสาระความรู้ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 41 ฉบับที่ 182 พฤษภาคม– มิถุนายน 2556 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556-06-01)
   สวัสดีครับท่านผู้อ่านนิตยสาร สสวท. ทุกท่าน ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเราอาจได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนโปรยปรายมาต้อนรับเราในช่วงเช้าตรู่ อาจทำให้เราหงุดหงิดไปบ้าง เพราะถือว่าเป็นช่วงเร่งด่วนของทุกวัน แต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ตาม ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 41 ฉบับที่ 181 มีนาคม – เมษายน 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556-04-01)
   ท่านผู้อ่านหลายท่านคงได้สัมผัสนิตยสารในรูปแบบ “นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “นิตยสาร สสวท. ฉบับดิจิทัล” ไปบ้างแล้ว เชื่อว่าท่านคงได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างจากนิตยสาร สสวท. ในรูปแบบเดิมไปบ้าง เช่น การได้รับรายละเอียดของรูป ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 41 ฉบับที่ 180 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556-02-01)
   นิตยสาร สสวท. ขอถือโอกาสฤกษ์ดีเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่นี้ ปรับเปลี่ยนรูปโฉมของนิตยสารอีกครั้งหนึ่ง การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ หากมองดูผิวเผินคล้ายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ทั้งหน้าตา ขนาดรูปเล่ม แม้กระทั่งเนื้อหาสาระที่นำเสนอ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 179 กันยายน - ตุลาคม 2555 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555-10-01)
   การวัดผลการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะช่วยสะท้อนสมรรถภาพของผู้เรียนและผู้สอน เพื่อนำไปปรับปรุงการเรียนการสอน ผู้สอนหลายท่านอาจสงสัยว่าจะใช้เกณฑ์ใดบ้าง และจะวัดความสามารถของผู้เรียนอย่าง ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 178 กรกฎาคม - สิงหาคม 2555 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555-08-01)
   ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีมีงานที่สำคัญซึ่งทุกคนรอคอยนั่นคือ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากจะมาจัดนิทรรศการและนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเทคโนโ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 177 พฤษภาคม - มิถุนายน 2555 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555-06-01)
   ว่ากันว่าความสามารถของคนเรานั้นแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนจะมีความ สามารถต่างกัน และการที่บุคคลนั้นจะมีความสามารถพิเศษต้องส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะความสา ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 176 มีนาคม - เมษายน 2555 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555-04-01)
   เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศมากที่สุดครั้งหนึ่ง และนับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของคนไทย ที่จะได้หาวิธีเตรียมพร้อมและรับมือกับเหตุกา ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 175 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555-02-01)
   เป็นเวลา 40 ปีแล้วที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 174 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554-12-01)
   ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ได้นำเสนอเรื่องการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องเด่นประจำฉบับ ซึ่งมีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพราะช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 39 ฉบับที่ 173 กันยายน - ตุลาคม 2554 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554-10-01)
   งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สสวท. ได้ร่วมจัดแสดงกิจกรรมในรูปแบบของ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จำนวน 15 โซน ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 39 ฉบับที่ 172 กรกฎาคม - สิงหาคม 2554 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554-08-01)
   คงต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน ทำให้เกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติอยู่เป็นระยะ ในนิตยสารฉบับนี้เราจึงได้นำเสนอเรื่อง “อุทกภัยและภัยแล้ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 39 ฉบับที่ 171 พฤษภาคม - มิถุนายน 2554 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554-06-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับตอนรับปีการศึกษษใหม่ได้ปรับรูปโฉมใหม่ ทั้งขนาดเล่ม จำนวนหน้า และเพิ่มสีสันให้เป็นสี่สีทั้งเล่ม เพื่อความดึงดูดใจและเพลิดเพลินในการอ่าน โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งหวังให้น ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 39 ฉบับที่ 170 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554-02-01)
   “นิตยสาร สสวท.” นับได้ว่า เป็นนิตยสารทางวิชาการที่มีอายุยืนยาวมากฉบับหนึ่งของ เมืองไทย มีกำเนิดขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกับการจัดตั้งองค์กรที่มีภารกิจหน้าที่สำคัญมากทางด้าน การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโล ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 39 ฉบับที่ 169 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553-12-01)
   มหกรรมทางวิชาการครั้งสำคัญต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2554 สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกท่าน คือ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 20 หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “วทร. 20” ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553-10-01)
   ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปี พวกเราที่อยู่ในวงการ การศึกษา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จะจดจ่อคอยติดตามข่าวคราวสำคัญข่าวหนึ่งด้วยความตื่นเต้นอยู่เสมอ นั่นก็คือข่าวผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 167 กรกฎาคม - สิงหาคม 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553-08-01)
   ระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นช่วงของสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 166 พฤษภาคม - มิถุนายน 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553-06-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งสิ่งแวดล้อม (5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก) มีความยินดีนำเสนอนานาสาระที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก ผลการดำเนินงานของ ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 165 มีนาคม - เมษายน 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553-04-01)
   นิตนสาร สสวท, ฉบับนี้ได้เสนอยทความที่ชี้ให้เห็นแนวทางการใช้สื่อรอบๆ ตัวของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festival) ...
  • นิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 164 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2553-02-01)
   นิตยสาร สสวท. ฉบับนี้ กำหนดออกเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ (2553) อันเป็นเดือนที่มีวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของโลก นั่นคือ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน "นักประดิษฐ์โลก" ซึ่งคนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่วันดังกล่าวนั้น สมาพันธ์นักประด ...