แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T11:34:19Z
dc.date.available2015-11-12T11:34:19Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/255
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/0025
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ว 043 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ พ.ศ. 2545th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาชีววิทยา ว 043th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย