แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T11:28:54Z
dc.date.available2015-11-12T11:28:54Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/0019
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/249
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 203 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ค 203th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย