แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T08:47:18Z
dc.date.available2015-11-11T08:47:18Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/23
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์คหกรรมและศิลปหัตถกรรม สค 101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงรูปภาพ คณิตศาสตร์การเงินth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์คหกรรมและศิลปหัตถกรรม สค 101th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย