แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-06-09T03:14:50Z
dc.date.available2016-06-09T03:14:50Z
dc.date.issued2559-02-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2392
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/198/
dc.description.abstractสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาและก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเราอย่างเห็นได้ชัด เช่น การติดต่อสื่อสาร ในระบบ Social Network ที่รวดเร็วและส่งผลต่อการเกิดกระแสต่างๆ มากมาย รวมถึงการเรียนรู้ที่เท่าทันกันไม่ว่าจะอยู่ซีกโลกไหน ภาพอดีตที่นักเรียนเคยตั้งหน้าตั้งตาท่องจำก็แทบจะไม่มีให้เห็นกันแล้ว ซึ่งสอดคล้องไปกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของภาครัฐ ภายในเล่มท่านจะได้พบกับมุมความคิดของท่านประธานกรรมการ สสวท. ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของ สสวท. ในแง่มุมต่างๆ และจากนั้นจะพาน้องๆ นักเรียนไปเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM education) ในกิจกรรมของแต่ละช่วงวัยของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งสะเต็มศึกษานั้นถือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้อย่างดี นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวที่มาของคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็นในชีวิตจริง” กับหลักของความน่าจะเป็นที่มีต้นกำเนิดมาจากการโยนลูกเต๋าเพื่อพนันกันเมื่อกว่า 300 ปี มาแล้ว ปิดท้ายด้วย “ภาษาไพทอน” ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง และเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด หรือที่เรียกว่า opensource software ซึ่งน้องๆ นักเรียนรู้หรือไม่ว่าภาษาไพทอนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากคนใช้ทั่วโลก และมีกลุ่มผู้ใช้จำนวนมาก ใครที่ยังไม่รู้ก็พลิกไปอ่านด่วน ส่วนเล่มหน้าจะเข้มข้นแค่ไหนต้องคอยติดตาม ...สวัสดีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2416
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2403
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2402
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2401
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2400
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2399
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2398
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2397
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2396
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2395
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/2394
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 198 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย