แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T11:10:27Z
dc.date.available2015-11-12T11:10:27Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/232
dc.description.abstractคู่มือครูวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 2 ชอพ 1501 1502 1504 1505 1506 1507 1508 1510 1511 1512 1513 1514 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม เล่ม 2th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย