แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T10:57:28Z
dc.date.available2015-11-12T10:57:28Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/221
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/0020
dc.description.abstractคู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2524th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ว 041th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย