แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T08:43:21Z
dc.date.available2015-11-11T08:43:21Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/21
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ แสงอาทิตย์และพลังงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (เพิ่มเติมครั้งที่หนึ่ง) ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ อิทธิพลของแสงอาทิตย์ต่อสิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีอย่างไร เชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ แหล่งของพลังงานบนดวงอาทิตย์ แหล่งพลังงานธรรมชาติอื่นๆth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ แสงอาทิตย์และพลังงานth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย