แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T08:50:18Z
dc.date.available2015-11-12T08:50:18Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.isbn974-01-4526-4
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/219
dc.description.abstractแบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 มีกิจกรรมเกี่ยวกับ ระบบสุริยะของเรา เกมปฏิบัติการลับสุดยอด ทางเดินของแสง เรามองเห็นได้เมื่อใด เห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตังเองได้อย่างไร ตัวกลางของแสง เงา การหักเหของแสง การสะท้อนที่ผิวราบ ตามองตา สเปกตรัมของแสง เซลล์สุริยะ หินมีลักษณะอย่างไร นักธรณีวิทยาจำแนกหินอย่างไร องค์ประกอบของหินเป็นอย่างไร หินมีประโยชน์อย่างไร หินในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุทำให้หินกร่อน ดินในท้องถิ่นของเราปลูกพืชอะไรบ้าง ดินในท้องถิ่นของเรามีปัญหาอะไรบ้าง เราจะช่วยกันบำรุงดินในท้องถิ่นอย่างไร รากและลำต้น ทำหน้าที่อย่างไร รากและลำต้น เก็บสะสมอาหารหรือไม่ น้ำ แสง และธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร พืชสร้างอาหารได้หรือไม่ พืชคายน้ำที่ส่วนใด ตรวจสอบน้ำตาลในพืชอย่างไร ดอกไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง วัฎจักรชีวิตพืชดอดเป็นอย่างไร พืขตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริฐเติบโตของสัตว์ วัฎจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไร อนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่นอย่างไร อาหารที่ฉันกินใน 1 วัน มีสารอาหารอะไรบ้าง อาหารที่ฉันกินใน 1 วัน ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่ กินอาหารให้ถูกต้องและมีสุชภาพดี สารปรุงรสอาหาร สารแต่สีอาหารจากใบเตยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleแบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4th_TH
dc.typeกิจกรรมการทดลองและแบบฝึกth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 4th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย