แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T08:48:17Z
dc.date.available2015-11-12T08:48:17Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.isbn974-01-4379-2
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/design/0001
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/217
dc.description.abstractหนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของเทคโนโลยี กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเทคโนโลยีth_TH
dc.titleหนังสืออ่านประกอบสำหรับครู การออกแบบและเทคโนโลยีth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย