แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T08:37:02Z
dc.date.available2015-11-11T08:37:02Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/19
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 042 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนุกรมวิธาน อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรพืช อาณาจักรโปรติสตา สมดุลย์ธรรมชาติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ว 042th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย