แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T07:46:09Z
dc.date.available2015-11-12T07:46:09Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/0001
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/197
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์ น้ำและอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น วัสดุรอบตัว แรงและการเคลื่อนที่ไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย