แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T07:42:23Z
dc.date.available2015-11-12T07:42:23Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/0003
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/193
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของสัตว์ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารในชีวิตประจำวัน วงจรไฟฟ้า และปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒฯาทักษะกระบวนการทางวิทยศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย