แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T07:32:17Z
dc.date.available2015-11-12T07:32:17Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/183
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2548 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุ พลังงานกล พลังงานความร้อน แสง พลังงานไฟฟ้าth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย