แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T07:18:54Z
dc.date.available2015-11-12T07:18:54Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/178
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของใบเตย หนูไทกับหุ่นสายฟ้าth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเทคโนโลยีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 1-3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย