แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T08:01:59Z
dc.date.available2015-11-11T08:01:59Z
dc.date.issued2523
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/16
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 031 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2523 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 031th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย