แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T06:43:20Z
dc.date.available2015-11-12T06:43:20Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/169
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการพื้นฐาน ขู้อมูล การประมวลผลข้อมูล กราฟิก การใช้งานกราฟิกth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเทคโนโลยีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล่ม 2th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย