แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T06:36:05Z
dc.date.available2015-11-12T06:36:05Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/162
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบสอง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherฟิสิกส์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 3 ว 022th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย