แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T05:56:03Z
dc.date.available2015-11-12T05:56:03Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/chemistry/0013
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/149
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 6 ว 431 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่สิบ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2543th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 1 ว 431th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย