แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorชนิศวรา เลิศอมรพงศ์
dc.date.accessioned2016-03-01T03:59:53Z
dc.date.available2016-03-01T03:59:53Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 157 หน้า 21-22th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1402
dc.description.abstractโครงการคณิตศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา สืบค้น ทดลอง วิจัย สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้อื่น...th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/303
dc.subjectGSP
dc.titleสนุกคิด กับ 101 แนวคิด การทำโครงงานคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSPth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย