แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorชมัยพร ตั้งตน
dc.date.accessioned2016-03-01T03:40:18Z
dc.date.available2016-03-01T03:40:18Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 157 หน้า 15-17th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1400
dc.description.abstractจากประสบการณ์การทำงานของ สสวท. ร่วมกับ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในระดับภูมิภาค มาเป็นเวลาถึง 36 ปี สสวท. พบว่า ตัวแบบขององค์กรตามสายการบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการมีข้อจำกัด และเปลี่ยนแปลงอยู่เนือง ๆ ขณะที่ความต้องการการแก้ปัญหาของครูคณิตศาสตร์และนักเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทวีความหลากหลาย และซับซ้อนขึ้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/303
dc.subjectGSP
dc.titleเครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย