แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T05:45:23Z
dc.date.available2015-11-12T05:45:23Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/139
dc.description.abstractหนังสือเรียนรายวิชา 20001402 วิทยาศาสตร์ 2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2538 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน คลื่นกล แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ทางสื่อสารโทรคมนาคม พลังงงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา 20001402th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย