แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T04:45:19Z
dc.date.available2015-11-12T04:45:19Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/136
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 7 ว 0211 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ) พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองในวิชาฟิสิกส์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การวัดปริมาณต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และหัววัด สัญญาณไฟฟ้าและวงจรทั้งแบบเชิงเส้นและแบบตัวเลข การแปลงสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาลอกให้เป็นแบบดิจิตอลth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherฟิสิกส์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 7 ว 0211th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย