แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T04:19:22Z
dc.date.available2015-11-12T04:19:22Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/134
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้า--แม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherฟิสิกส์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ว 028th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย