แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorรัชดา ยาตรา
dc.date.accessioned2016-02-15T03:53:06Z
dc.date.available2016-02-15T03:53:06Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 163 หน้า 35-37th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1236
dc.description.abstractการอบรมเชิงปฏิบัติการคครูวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 2 เป็นกิจกรรมที สสวท. มอบหมายให้ สาขาโอลิมปิกวิชาการฯ ดำเนินการจััดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/309
dc.titleกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย