แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T03:20:42Z
dc.date.available2015-11-12T03:20:42Z
dc.date.issued2537
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/hecon/0013
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/114
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3 ชอพ 1502 ชอพ 1505 ชอพ 1506 ชอพ 1507 ชอพ 1508 ชอพ 1511 และ ชอพ 1513 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่หก ปีพิมพ์ พ.ศ. 2537th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย