แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorอรุณี เร้าอรุณ
dc.date.accessioned2016-02-01T08:38:53Z
dc.date.available2016-02-01T08:38:53Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 167 หน้า 59-62th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1131
dc.description.abstractการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม เเละสื่อจากโปรแกรม GSP เรื่องวงกลม ที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนมีความคิดรวบยอดอยู่ในระดับสูง และนักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และคะเเนนที่ได้จากการประเมินผลงานของนักเรียน โดยใช้โปรแกรม GSP อยู่ในระดับดีถึงดีมากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/313
dc.subjectGSP
dc.titleการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อจากโปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย