แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorภัทราวุธ พุสิงห์
dc.date.accessioned2016-01-25T04:07:30Z
dc.date.available2016-01-25T04:07:30Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 หน้า 55-60th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1104
dc.description.abstractขณะที่ผู้อ่านกำลังถือนิตยสาร สสวท. ฉบับนีี้อยู่คงเป็นช่วงทีี่ฝนสัั่งฟ้าไปแล้ว และฤดูหนาวกำลังเข้ามาเยือน (กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายว่า ปีนีนีี้จะมีอากาศหนาวกว่าปีทีทีี่แล้วและอุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซึึ่งเมืื่อได้ยินเช่นนีี้ หลายคนคงดีใจอยู่ไม่น้อย)ฤดูหนาวนั้นมาพร้อมกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ต้นไม้ในกลุ่มไม้ผลัดใบจะตอบสนองต่อสภาพอากาศดังกล่่าวโดยการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ ดังนั้น ในช่่วงเวลานี้เราจึงสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้บางชนิดที่อยู่รอบตัวได้ โดยใบของพวกมันจะเปลีี่ยนสีและค่อ่อย ๆ ร่วงหล่นไปในทีี่สุดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/314
dc.titleอัพ แอนด์ ดาวน์ ประลองความเข้าใจเกี่ยวกับชีวนิเวศth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย