แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorรักษพล ธนานุวงศ์
dc.date.accessioned2016-01-25T03:28:08Z
dc.date.available2016-01-25T03:28:08Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 หน้า 33-34th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1097
dc.description.abstractอย่างทีี่หลายคนคงได้อ่าน ได้ฟ้ง หรือได้ดู จากสื่อต่างๆ ถึงข่าวการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครัั้งสำาคัญ ของการเร่งอนุภาคด้วยเครืื่องเร่งอนุภาคขนาดเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพืื่อสร้างสภาวะให้ใกล้เคียงกับสภาวะเศษเสี้ยววินาทีหลังการเกิด Big Bang สำหรับทำการศึกษา ปรากฏการณ์คุณสมบัติและอันตรกิริยาระหว่างกันขององค์ประกอบขั้นพืื้นฐานทีี่สุดของจักรวาลth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/314
dc.titleATLAS หน้าต่างไขปริศนาจุดกำเนิดเอกภพth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย