แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวัฒน วัฒนากูล
dc.date.accessioned2016-01-25T02:57:54Z
dc.date.available2016-01-25T02:57:54Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 หน้า 29-30th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1095
dc.description.abstractเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีี่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าทีี่ของสำานักงานผู้อ้อำนวยการ สสวท. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทีี่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ สถานี DLTV ซึึ่งตัั้งอยู่ในโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีร้อยโท บุรี วิวัฒนะ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำชมสถานทีี่th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/314
dc.titleสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย