แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorภัทรวดี หาดแก้ว
dc.date.accessioned2016-01-20T04:41:33Z
dc.date.available2016-01-20T04:41:33Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 39 ฉบับที่ 169 หน้า 35-36th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1076
dc.description.abstractจากตอนที่แล้วผู้เขียนได้ฝากให้ค้คุณครูและผู้อ่านช่วยหาวิธีแก้ปััญหา (-2) - 2 = ? โดยใช้บัตรตัวเลขซึึ่งก่อนทีี่จะแก้ปัญหานี้ ผู้เขียนอยากนำเสนอกิจกรรมที่ 3 เป็นการทบทวนความหมายของ 1 กับ -1และสมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของ 1 ก่อนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/315
dc.titleบัตรตัวเลขบอกได้th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย