แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-12T02:12:11Z
dc.date.available2015-11-12T02:12:11Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/104
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/0001
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารอาหารกับการดำรงชีวต การย่อยอาหาร การลำเลียงสารในร่างกาย การรักษาสมดุลของร่างกายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา ว 041th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 4-6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย