• จากมนุษย์ถ้ำจนเป็นคน 

      เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (2550)
      ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 หรือหลังจากที่ยุคจีโนมิกซ์ (Genomic Era) ได้เริ่มขึ้น ผลการอ่านลำดับดีเอ็นเอทั้งหมดจากจีโนม (Genome) ในนิวเคลียส (Nucleus) ของเซลล์คนและลิงชิมแพนซีได้แสดงให้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่บอกว่าม ...