• คณิตศาสตร์ใน GPS 

      สมพร สูตินันท์โอภาส (2561-05-02)
      ปัจจุบันคนจำนวนมากใช้ GPS จนเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจ GPS มาจากคำเต็มว่า Global Positioning System มีชื่อเต็มว่า NAVSTAR GPS จาก NAVigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System ...