• สสวท. ห้วงวิถีในสภาวะ COVID-19 

      สินีนาฏ จันทะภา (2563-08)
      ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูเหมือนว่าจะทำให้โลกหยุดชะงักลงชั่วขณะ แต่ในระยะเวลาไม่นาน มนุษย์ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิถีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ ...