• มลพิษทางอากาศกับลักษณะท้องฟ้าที่สังเกตเห็น 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2562-01-02)
   โครงการ GLOBE มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่จะได้เรียนรู้ สำรวจ และตรวจวัดข้อมูลด้านบรรยากาศอย่างง่าย เพื่อจำแนกสีท้องฟ้าและความสามารถในการมองเห็นบนท้องฟ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจผลกระทบของละออกลอยในอากาศ (Aerosols) ...
  • ส่องแอโรซอลในอากาศ 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2562-03-04)
   แอโรซอล (Aerosol) เป็นอนุภาคขนาดเล็กในสถานะของเหลวหรือของแข็ง ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายวัน หลายเดือน หรือปี ขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และสภาพอากาศในบริเวณนั้น แอโรซอลที่แขวนลอยในอากาศทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าหม่นมัว ...