• นิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 220 กันยายน - ตุลาคม 2562  

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560-09-02)
      ปัจจุบันขยะพลาสติกจำนวนมากถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ปล่อยทิ้งและพัดลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทะเล โดยเฉพาะไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเนื้อเยื่อของสัตว์ทะเลและเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล ในขณะเดียวกันก็พบว่าไมโคร ...