• ระบบอาคารจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ 

      วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
      ผู้อ่านคงเคยประสบปัญหาขับรถวนหาที่จอดนานกว่าจะพบที่ว่างสำหรับจอดรถ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปสำนักงานหรืิอห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง ด้วยเหตุนี้เด็กนักเรียน ม. ปลายวัยใสจากเมืองโคราชจึงได้คิดค้นแบบจำลองระบบอาคารจอดรถยนต์แบ ...