• เพิ่มความถี่เเสงเป็นสองเท่าด้วยวัสดุชนิดใหม่ 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   การสื่อสารยุคใหม่ได้มีการวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าไปมาก เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ยุคของข่าวสารข้อมูล การนำเอาแสงซึ่งมีความเร็วสูงสุดที่พบในขณะนี้มาใช้ในการสื่อสารโดยการผ่านแสงไปตามเส้นใยนำแสง ช่วยให้การส่งข่าวสารข้อมูลเป็นไป ...
  • เส้นใยนำแสง 

   สมนึก บุญพาไสว (2535)
   เส้นใยนำแสงคือ เส้นทางสายใหม่ที่มนุษย์ใช้ส่งข่าวสารติดต่อกัน เส้นใยนำแสง 1 คู่ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดเส้นผมของคน สามารถใช้กับโทรศัพท์ระหว่างเมืองได้หลายร้อยหลายพันเลขหมาย ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วของแสง