• วิทยาศาสตร์ในเตาไมโครเวฟ 

      นิพนธ์ จันเลน (2550)
      ใครจะรู้บ้างว่าเตาไมโครเวฟที่ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชีวิตในเมืองที่รีบเร่งของเราๆ จะถือกำเนิดในระหว่างสงคราม