• เตาไมโครเวฟกับอาหารรสเค็ม 

      สมนึก บุญพาไสว (2533)
      นักวิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า ไมโครเวฟไม่สามารถแผ่ทะลุผ่านเข้าไปในอาหารที่มีเกลือ (รสเค็ม) ได้ง่ายนัก เพราะเกลือที่มีไอออนสูงจะดูดกลืนพลังงานจากไมโครเวฟ นี้อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมอาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟในเวลาที่ไม่มากพอ ...