• วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยกับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย 

      โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-10-02)
      วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยยังล้าหลังประเทศอื่น โดยเฉพาะในเอเชียด้วยกัน นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับสูงมีน้อยมาก ผลการประเมินยังชี้ถึงช่องที่กว้างของความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่นักเรียนวัยเดียวกันแสดงว่ารู้เรื่องวิทยาศ ...