• มนุษย์อวกาศใช้ห้องน้ำอย่างไร 

      สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2549)
      ผู้เขียนได้อ่านหนังสือของ William R. Pogue ซึ่งเป็นมนุษย์อวกาศชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์อยู่ในอวกาศ 84 วัน และได้รับเชิญจากโรงเรียนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาให้บรรยายประสบการณ์แก่เด็กๆ ที่สนใจเรื่องของชีวิตในอวกาศเสมอๆ และเด็กๆ ...