• การค้นหาสติปัญญาจากต่างดาว 

   บุษบา คราเมอร์ (2549)
   Are we alone in the universe? คำถามที่ว่า มีเพียงแต่มนุษย์โลกในเอกภพนี้เท่านั้นหรือ? เป็นคำถามที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนบนโลกของเรานี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีคำถามยอดฮิตที่ว่า มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม ...
  • โอกาศการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   นับตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์ได้เคยตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่า มนุษย์ต่างดาวมีหรือไม่มี และถ้ามี รูปร่าง หน้าตา อุปนิสัยใจคอของเขาเป็นเช่นไร จะคล้ายหรือแตกต่างจากมนุษย์โลกอย่างไร และเรามีวิธีติดต่อสื่อสารกับเขาเหล่านั้นหรือไม่ ...