• กรณีศึกษา: พลังงานทางเลือกจากภูเขาไฟ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   จากอดีตถึงปัจจุบัน ปราฏการณ์ธรรมชาติที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งจากใต้ดินสู่ท้องฟ้า บ่อน้ำร้อน ทำให้มนุษย์รู้ดีว่า ใต้พื้นโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก ...
  • พลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   ปัจจุบันวิกฤตพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ว่ากันว่าคนไทย โดยเฉพาะคนในเมือง ใช้เงินประมาณ 20% ของรายได้ต่อเดือน ซื้อพลังงานใช้ ผู้คนกำลังถามถึงพลังงานทดแทนที่จะมาต่อยอดความหวัง ที่จะอำนวยความ ...
  • มารู้จักก๊าซธรรมชาติกันเถอะ 

   อรสา อ่อนจันทร์ (2549)
   คำถามประจำวันสำหรับเด็กยุคนี้คือ "วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง?" แต่คำถามประจำวันสำหรับผู้ใหญ่ในยุคนี้คือ "วันนี้น้ำมันราคาขึ้นอีกเท่าไหร่?" ภาพที่คุ้นตาทุกท่านเป็นอย่างดีทีเดียวคือป ปั้มน้ำมันที่มีรถต่อคิวกันยาวเหยียดในตอนเย็น ...